Bảng xếp hạng
Hạng Tên Cấp Bậc
1 Jimmy 119
2 ThầnLong 118
3 YRO 110
4 FCThầnSau 110
5 FCB¯Ð¶i 109
6 DaiMyNhan 106
7 KimThi 105
8 Ferx 103
9 FCNhật 103
10 ZCanhDieuz 103
Tháng 5 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Top