Bảng xếp hạng
Hạng Tên Cấp Bậc
1 TrHÕoNam 89
2 RAP 88
3 Mưa 88
4 YellowStar 87
5 Rayleigh 87
6 SKieuTrangS 84
7 Kent 82
8 Ken 81
9 YuGi 81
10 LưuManh 81
Tháng 5 2015
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Top